Izpēte un pasportizācija Projektēšana Remonts un rekonstrukcija Vides aizsardzības pasākumi ARHĪVS
 
Nr. p.k. Pasūtītājs Gads Darbu nosaukums
1. SIA “Ventall Termināls” 2017. SIA “Ventall Termināls” rezervuāra Nr.101-A iekšējās virsmas pretkorozijas aizsargseguma ierīkošana
2. SIA “Ventall Termināls” 2017. Dzelzsbetona kolonnu remonts SIA “Ventall Termināls” starpcehu estakādes tehnoloģisko cauruļvadu Nr.13 un Nr.14 iecirknī
3. Ventspils brīvostas pārvalde 2017. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.16 prāmju dzelzsbetona rampas seguma remonts
4. Ventspils brīvostas pārvalde 2017. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.3 dzelzsbetona seguma remonts
5. Ventspils brīvostas pārvalde 2016. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.27 dzelzsbetona seguma remonts
6. SIA “Ventamonjaks serviss” 2016. SIA “Ventamonjaks serviss” tehnoloģisko cauruļvadu estakādes 01-E1 dzelzsbetona spraišļu remonts
7. SIA “Ventall termināls” 2016. SIA “Ventall Termināls” rezervuāru Nr.101A, Nr.101B dzelzsbetona prizmatisku pāļu un rezervuāru pamatnes režģoga plātņu remonts
8. SIA „Rīgas universālais termināls” 2016. Rīgas brīvostas piestātnes ZO-2 dzelzsbetona čaulpāļu, kapiteļu un režģoga plātņu apakšējo virsmu remonts
9. Ventspils brīvostas pārvalde 2015 Ventspils brīvostas piestātņu Nr.25, Nr.25A atjaunošana.
10. SIA “Ostas celtnieks” 2015 Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pietauvošanas pāļu Nr.3, Nr.4 pāļu atbalstu nestspējas atjaunošana atzīmē -7,0m.
11. SIA “Ventall termināls” 2015 Dzelzsbetona laukumu ierīkošana zem dzelzceļa ceļiem SIA “Ventamonjaks serviss” teritorijā.
12. SIA „ Rīgas universālais termināls ” 2015 Stūra atvairierīču ierīkošana un pietauvošanas statņa nomaiņa Rīgas brīvostas piestātnēs ZO-1, ZO-2.
13. SIA “Ventamonjaks serviss” 2015 SIA “Ventamonjaks serviss” starpcehu estakādes dzelzsbetona režģogu remonts.
14. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 2015 Liepājas ostas Karostas kanāla gultnes attīrīšana no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem 68 hektāru lielā platībā.
15. SIA “Bio-Venta” 2015 Antistatiska aizsardzības grīdas seguma ierīkošana biodīzeļa ražošanas cehā.
16. SIA “Ventamonjaks” 2015 Amonjaka uzglabāšanas rezervuāru ST-1, ST-2 pāļu režģoga inženierapsekošana.
17. A/S“ VENTBUNKERS” 2015 Grunts ūdeņu attīrīšana no naftas produktiem bijušās dzelzceļa estakādes teritorijā.
18. SIA „ Rīgas universālais termināls ” 2015 Rīgas brīvostas piestātnes ZO-2 dzelzsbetona čaulpāļu ar diametru 1200mm un 1600mm un kapiteļu remonts
19. AS “BMGS” 2014 Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 fasādes sienas grunts necaurlaidības atjaunošana un ierievja apmales zemūdens betonēšana.
20. SIA “Ventamonjaks serviss” 2014. SIA “Ventamonjaks serviss” tehnoloģisko cauruļu starpcehu estakādes dzelzsbetona režģogu remonts.
21. SIA „ Rīgas universālais termināls ” 2014. Rīgas brīvostas piestātnes ZO-2 dz./b čaulpāļu Ø1200mm un kapiteļu remonts
22. Ventspils brīvostas pārvalde 2014. Ziemeļu mola viļņu aizsardzības sienas renovācija
23. SIA ”Ventspils nafta” termināls” 2014. Attīrīšanas sistēmas ierīkošana un grunts ūdens sanācija ar mērķi samazināt peldošo naftas produktu slāņa apjomu un izplatīšanos bijušās 1. dzelzceļa estakādes rajonā
24. SIA “Bio-Venta” 2013. Atskaites izstrāde par grunts ūdens piesārņojuma ar brīviem naftas produktiem un rapšu eļļu areāla noteikšanu
25. AS “BALTIC COAL TERMINAL” 2013. Tehniskā projekta izstrāde akvatorijas padziļināšanai pie Ventspils brīvostas Ogļu termināla (piestātne Nr.29)
26. Ventspils brīvostas pārvalde 2013. Piestātnes Nr.23 hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana
27. SIA “Riga Fertilizer Terminal” 2013. Rīgas brīvostas minerālmēslojumu pārkraušanas dziļūdens (gultnes atzīme -12,5m) piestātnes tehniskās pases izstrāde
28. Ventspils brīvostas pārvalde 2013. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.18 renovācija
29. SIA „Bio-Venta” 2013. SIA „Bio-Venta” bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru iekšējo pretkorozijas pārklājumu atjaunošana.
30. Ventspils brīvostas pārvalde 2012.-2013. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.1 demontāžas autoruzraudzība
31. Ventspils brīvostas pārvalde 2012. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.25 hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana
32. Ventspils brīvostas pārvalde 2012.-2013. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.2 grunts necaurlaidības atjaunošana
33. SIA „Rīgas Universālais termināls” 2012. Rīgas brīvostas piestātnes Nr.ZO-1 virsbūves rekonstrukcija (dzelzsbetona laukumu izveidošana mobilo celtņu LIEBHERR LHM 420, 400 atbalstiem)
34. SIA „Rīgas Universālais termināls” 2012. Rīgas brīvostas piestātnes Nr.ZO-1 virsbūves remonta projekta izstrāde (dzelzsbetona laukumu izveidošana mobilo celtņu LIEBHERR LHM 420, 400 atbalstiem)
35. Ventspils brīvostas pārvalde 2012. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.17 rampas aprīkošana ar metāla apvalku
36. Ventspils brīvostas pārvalde 2012. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.3 hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana
37. Ventspils brīvostas pārvalde 2011. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.16 rampas metāla balsta konstrukciju izgatavošana un montāža
38. Ventspils brīvostas pārvalde 2011. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.25A hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana
39. SIA „Rīgas Universālais termināls” 2011. Rīgas brīvostas piestātnes Nr.ZO-1 grunts necaurlaidības atjaunošana
40. Ventspils brīvostas pārvalde 2011.-2013. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.2 tauvošanās pāļu Nr.3, 4, 5, 6 pāļu pamatnes metāla kārbu remonts
41. SIA „Ventdok” 2011. Ventspils brīvostas Jaunās zvejas ostas piestātnes Nr.1 hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana
42. AS „Ventbunkers” 2010. Ventspils brīvostas naftas muliņu Nr.1, Nr.2, Nr.3 izpēte par uguns-sprādzienbīstamu gāzes maisījumu esamību muliņu telpā aiz rievsienas
43. SIA „Ostas celtnieks” 2010. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.13B rekonstrukcija
44. SIA ”Ventspils nafta termināls” 2010.-2013. SIA ”Ventspils nafta termināls” Pārkraušanas ceha rezervuāra Nr.107 rajona grunts un gruntsūdens attīrīšana no naftas produktiem, kuri radušies benzīna noplūdes rezultātā
45. SIA „Ventamonjaks serviss” 2010. SIA „Ventamonjaks serviss” cauruļvadu starpcehu estakādes dz./b kolonu un spraišļu remonts
46. Ventspils brīvostas pārvalde 2009. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.14 pases sastādīšana
47. SIA „Rīgas Universālais termināls” 2010.-2011. Rīgas brīvostas piestātnes Nr.ZO-2 dz./b čaulpāļu Ø1200mm un Ø1600mm ar 3. un 4. tipa bojājumiem un dz./b kapiteļu remonts
48. SIA „Ventamonjaks serviss” 2010. SIA „Ventamonjaks serviss” starpcehu estakādes O2-E2 spraišļu pastiprināšana
49. SIA „Bio-Venta” 2010. SIA „Bio-Venta” divu „Schenck” tipa kravas autosvaru rekonstrukcija
50. Rīgas brīvostas pārvalde 2010. Rīgas brīvostas krasta nostiprinājuma pie īslaicīgās pāļu piestātnes „Žurku” salas rajonā hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana
51. Rīgas brīvostas pārvalde 2009. Rīgas brīvostas piestātnes LP-27 dz./b čaulpāļu remonta darba projekta izstrāde
52. SIA „Samrode” 2009. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.13B hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana
53. Rīgas brīvostas pārvalde 2009. Rīgas brīvostas Eksporta atliča norobežojošā dambja hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana
54. Ventspils brīvostas pārvalde 2009. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.22 hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana
55. Rīgas brīvostas pārvalde 2009. Rīgas brīvostas piestātnes ZO-2 dz./b čaulpāļu Ø1200mm ar 3. un 4. tipa bojājumiem remonts. Dz./b kapiteļu remonts un atjaunošana
56. Ventspils brīvostas pārvalde 2008.-2009. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.5 grunts necaurlaidības atjaunošana
57. SIA „Jūras projekts” 2008. Liepājas SEZ Dienvidu un Ziemeļu viļņlaužu hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana
58. AS „Baltic Coal terminal” 2008. AS „Baltic Coal terminal” ogļu muliņa piestātņu Nr.28 un Nr.29 pases sastādīšana
59. SIA „Rīgas Universālais termināls” 2008. Rīgas brīvostas piestātnes Nr.ZO-2 virsbūves remonta projekta izstrāde un remonta darbu veikšana bez esošās gultnes dziļumu palielināšanas
60. Rīgas brīvostas pārvalde 2008. „Irbes” bākas hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana
61. Ventspils brīvostas pārvalde 2008. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.1 dz./b čaulpāļu kompleksais remonts ūdens mainīgā līmeņa zonā
62. Rīgas brīvostas pārvalde 2008. Rīgas brīvostas piestātnes LP-27 pirms projektēšanas piedāvājums kuģu – gāzvedēju ar celtspēju līdz 10 000t pieņemšanai un gultnes padziļināšanai pie piestātnes līdz atz. mīnus 10,0m
63. SIA „Jūras projekts” 2008. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.3 remonta projektēšanas darbi (muliņa konstrukcijas stiprības un noturības aprēķinu pārbaude pēc rekonstrukcijas darbu veikšanas)
64. SIA „Rīgas Universālais termināls” 2008. Rīgas brīvostas piestātnes Nr.ZO-2 remonta un rekonstrukcijas piedāvājumu izstrāde
65. Ventspils brīvostas pārvalde 2008. Ventspils brīvostas piestātņu Nr.17, 18, 19, 20, 21 hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana
66. AS „BMGS” 2008.-2009. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.3 remonta laikā ekoloģiskās drošības nodrošināšana
67. SIA ”Ventspils nafta termināls” 2008. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.1 saknes un darba daļas attīrīšana no brīvajiem naftas produktiem
68. AS „Baltic Coal terminal” 2008. AS „Baltic Coal terminal” ogļu muliņa būvniecības būvuzraudzība
69. AS „Ventbunkers” 2007.-2010. AS „Ventbunkers” Vecās dzelzceļa estakādes grunts un gruntsūdens attīrīšana no naftas produktiem (platība 6500m2)
70. Ventspils brīvostas pārvalde 2007. Ventspils brīvostas norobežojošo būvju (Ziemeļu mols, Ziemeļu mola Transporta estakāde un Ziemeļu mola Viļņu aizsargsiena) remonta skiču projektu izstrāde
71. Ventspils brīvostas pārvalde 2007. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.1 demontāžas tehniskā projekta izstrāde
72. Ventspils brīvostas pārvalde 2007. Ventspils brīvostas piestātņu Nr.1, 4, 6, 7, 7A, 8, 9, 26C, 37 un naftas muliņu Nr.2, Nr.3 hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana.
73. Ventspils brīvostas pārvalde 2007.-2010. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 grunts necaurlaidības atjaunošana.
74. Rīgas brīvostas pārvalde 2007. Rīgas brīvostas piestātņu ZO-1, ZO-2, ZO-3, ZO-4, ZO-5, ZO-6, ZO-7, ZO-8 hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošan
75. SIA „Latvijas-Rietumu termināls” 2006. Rīgas brīvostas piestātnes SD-5 gultnes pastiprināšana
76. AS „Ventamonjaks” 2006. AS „Ventamonjaks” cauruļvadu starpcehu estakādes dz./b konstrukciju remonts
77. SIA „Jūras projekts” 2005. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.1 ekoloģiskā ekspertīze
78. Ventspils brīvostas pārvalde 2005. Ventspils brīvostas Dienvidu un Ziemeļi molu hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana
79. Rīgas brīvostas pārvalde 2005. Rīgas brīvostas piestātnes MKR-6 čaulpāļu remonts. Piestātņu MKR-5 un LP-27 čaulpāļu kapitālais remonts
80. AS „Ventbunkers” 2005.-2009. AS „Ventbunkers” Vecās dzelzceļa estakādes grunts un gruntsūdens attīrīšana no naftas produktiem
81. Ventspils brīvostas pārvalde 2004. Ventspils brīvostas Ziemeļu mola Transporta estakādes pāļu pamatnes remonts
82. Rīgas brīvostas pārvalde 2004. Rīgas brīvostas piestātnes MKR-5 pāļu pamatnes remonts
83. SIA ”Ventspils nafta termināls” 2003. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.1 inženieru ekoloģiskā ekspertīze
84. Rīgas brīvostas pārvalde 2001. Rīgas brīvostas piestātņu hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa kompleksa apsekošana
85. LR Hidrogrāfija Rīgas brīvostas pārvalde 2001. „Irbes” bākas hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana un remonts
86. AS ”Ventspils nafta” 2000.-2001. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.2 rievsienas remonts. Iebēruma grunts attīrīšana no naftas produktu piesārņojuma
87. Rīgas brīvostas pārvalde 2000. Rīgas brīvostas Rietumu mola hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa apsekošana
88. AS ”Ventspils nafta” Ventspils brīvostas pārvalde 1999.-2000. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.3 konstrukciju pastiprināšanas projekta izstrāde un darbu veikšana
89. Rīgas brīvostas pārvalde 1999. Rīgas brīvostas piestātnes KR-22 rekonstrukcija
90. Ventspils brīvostas pārvalde 1997.-2004. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.3 inženieru ekoloģiskā ekspertīze. Grunts masīva attīrīšana no naftas produktu piesārņojuma
91. AS ”Ventspils nafta” Ventspils brīvostas pārvalde 1997.-1999. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.1 hidrotehnisko konstrukciju tehniskā stāvokļa inženieru ekspertīze. Rievsienas remonts un pretkorozijas aizsardzība. Iebēruma grunts attīrīšana no naftas produktu piesārņojuma
92. AS „Ventamonjaks”" 1995.–2001. AS „Ventamonjaks” cauruļvadu estakādes pāļu pamatnes un virsbūves tehniskā stāvokļa apsekošana un remonts

 

GT Group
2013 SIA "GT L"