Izpēte un pasportizācija Projektēšana Remonts un rekonstrukcija Vides aizsardzības pasākumi ARHĪVS

Nr. p.k. Pasūtītājs Gads Darbu nosaukums
1. AS “BALTIC COAL TERMINAL” 2013. Tehniskā projekta izstrāde akvatorijas padziļināšanai pie Ventspils brīvostas Ogļu termināla (piestātne Nr.29) Ventspils brīvostā
2. SIA „Rīgas Universālais termināls” 2012. Rīgas brīvostas piestātnes Nr.ZO-1 virsbūves remonta projekta izstrāde (dzelzsbetona laukumu izveidošana mobilo celtņu LIEBHERR LHM 420, 400 atbalstiem)
3. Ventspils brīvostas pārvalde 2012. Tehniskā risinājuma izstrādāšana (tehniskā projekta ietvaros) SIA ””Ventspils nafta” termināls” tehnoloģiskās akas Nr. А-1/5а saglabāšanai muliņa demontāžas laikā.
4. Rīgas brīvostas pārvalde 2009. Rīgas brīvostas piestātnes Nr.LP-27 dz./b čaulpāļu remonta darba projekta izstrāde.

 

 

 

 

 

 

 

 

GT Group
2013 SIA "GT L"