Izpēte un pasportizācija Projektēšana Remonts un rekonstrukcija Vides aizsardzības pasākumi ARHĪVS

Nr. p.k. Pasūtītājs Gads Darbu nosaukums
1. AS "Ventbunkers" 2015. Grunts ūdeņu attīrīšana no naftas produktiem bijušās dzelzceļa estakādes teritorijā.
2. SIA ”Ventspils nafta” termināls” 2014. Attīrīšanas sistēmas ierīkošana un grunts ūdens sanācija ar mērķi samazināt peldošo naftas produktu slāņa apjomu un izplatīšanos bijušās 1. dzelzceļa estakādes rajonā
3. SIA “Bio-Venta” 2013. Atskaites izstrāde par grunts ūdens piesārņojuma ar brīviem naftas produktiem un rapšu eļļu areāla noteikšanu
4. SIA ”Ventspils nafta termināls” 2010.-2013. SIA ””Ventspils nafta” termināls” Pārkraušanas ceha rezervuāra Nr.107 rajona grunts un gruntsūdens attīrīšana no naftas produktiem, kuri radušies benzīna noplūdes rezultātā
5. АS „ВМGS” 2008.-2009. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.3 remonta laikā ekoloģiskās drošības nodrošināšana, veicot brīvo naftas produktu atsūknēšanu no grunts masīva caur esošo attīrīšanas sistēmu
6. АS “Ventbunkers” 2007.-2010. AS „Ventbunkers” Vecās dzelzceļa estakādes grunts un gruntsūdens attīrīšana no naftas produktiem (platība 6500m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

GT Group
2013 SIA "GT L"