Inženiertehniskā apsekošana un pasu sastādīšana

Jūras hidrotehnisko būvju un konstrukciju apsekošana. Objektu pasu sastādīšana

 

Inženiertehniskā apsekošana un pasu sastādīšana

Jūras hidrotehnisko būvju un konstrukciju apsekošana. Objektu pasu sastādīšana

 

Inženiertehniskā apsekošana un pasu sastādīšana

Jūras hidrotehnisko būvju un konstrukciju apsekošana. Objektu pasu sastādīšana

 

Projektēšana

 

Hidrotehnisko būvju projektēšana. Darbu, remonta un iekārtu rekonstrukcijas ražošanas projektu izstrāde.

 

Projektēšana

 

Hidrotehnisko būvju projektēšana. Darbu, remonta un iekārtu rekonstrukcijas ražošanas projektu izstrāde.

 

Projektēšana

 

Hidrotehnisko būvju projektēšana. Darbu, remonta un iekārtu rekonstrukcijas ražošanas projektu izstrāde.

 

Remonts un rekonstrukcija

 

Remonta un rekonstrukcijas darbu veikšana bez hidrotehnisko būvju ekspluatācijas pārtraukšanas

 

Remonts un rekonstrukcija

 

Remonta un rekonstrukcijas darbu veikšana bez hidrotehnisko būvju ekspluatācijas pārtraukšanas

 

Remonts un rekonstrukcija

 

Remonta un rekonstrukcijas darbu veikšana bez hidrotehnisko būvju ekspluatācijas pārtraukšanas

 

Vides aizsardzības pasākumi

 

Ekoloģiskās drošības novertēšana naftas produktu pārkraušanas objektos. Grunts un akvatorijas attirīšana no naftas produktu piesārņojuma

 

Vides aizsardzības pasākumi

 

Ekoloģiskās drošības novertēšana naftas produktu pārkraušanas objektos. Grunts un akvatorijas attirīšana no naftas produktu piesārņojuma

 

Vides aizsardzības pasākumi

 

Ekoloģiskās drošības novertēšana naftas produktu pārkraušanas objektos. Grunts un akvatorijas attirīšana no naftas produktu piesārņojuma

 
Par GT Group
Projekti
Kontakti

SIA GT L

Mūsu uzņēmums SIA "GT L" dibināts un veiksmīgi darbojas kopš 1997. gada un ietilpst starptautiskas organizācijas GT Group sastāvā, kura strādā hidrotehniskās būvniecības jomā dažādās Eiropas valstīs.

SIA "GT L" speciālisti nodarbojas ar hidrotehnisko un navigācijas būvju inženierapsekošanu, projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju un remontu. Mūsu speciālistu darbības lielākā daļa ir veltīta tehnoloģijām, kuras ļauj norādītos darbus veikt, nepārtraucot hidrotehnisko būvju ekspluatāciju.

Tāpat mūsu kompetencē ietilpst dabas aizsardzības pasākumi, kuri sevī ietver naftas produktu pārkraušanas objektu ekoloģiskās drošības novērtējumu, naftas terminālu un ostu akvatoriju grunts un grunts ūdeņu sanāciju no piesārņojuma ar naftas produktiem.

Savā darbā mēs izmantojam mūsu zinātnisko pētījumu rezultātus, kā arī GT Group patentētas specializētās zemūdens iekārtas un tehnoloģiju, kas ļauj mums piedāvāt plašu piedāvājuma klāstu hidrotehnisko konstrukciju zemūdens daļu remontam un rekonstrukcijai sausos apstākļos. Mūsu darbības prioritātes ir ekonomiskie un vides aspekti, lai tos sasniegtu, mēs izmantojam jaunākās paaudzes iekārtas, pielietojam jaunākās tehnoloģijas un materiālus.

 

Mēs strādājam ar

GT Group
2013 SIA "GT L"