Izpēte un pasportizācija Projektēšana Remonts un rekonstrukcija Vides aizsardzības pasākumi ARHĪVS

Nr. p.k. Pasūtītājs Gads Darbu nosaukums
1. SIA “Ventall Termināls” 2017. SIA “Ventall Termināls” rezervuāra Nr.101-A iekšējās virsmas pretkorozijas aizsargseguma ierīkošana
2. SIA “Ventall Termināls” 2017. Dzelzsbetona kolonnu remonts SIA “Ventall Termināls” starpcehu estakādes tehnoloģisko cauruļvadu Nr.13 un Nr.14 iecirknī
3. Ventspils brīvostas pārvalde 2017. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.16 prāmju dzelzsbetona rampas seguma remonts
4. Ventspils brīvostas pārvalde 2017. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.3 dzelzsbetona seguma remonts
5. Ventspils brīvostas pārvalde 2016. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.27 dzelzsbetona seguma remonts
6. SIA “Ventamonjaks serviss” 2016. SIA “Ventamonjaks serviss” tehnoloģisko cauruļvadu estakādes 01-E1 dzelzsbetona spraišļu remonts
7. SIA “Ventall termināls” 2016. SIA “Ventall Termināls” rezervuāru Nr.101A, Nr.101B dzelzsbetona prizmatisku pāļu un rezervuāru pamatnes režģoga plātņu remonts
8. SIA „Rīgas universālais termināls” 2016. Rīgas brīvostas piestātnes ZO-2 dzelzsbetona čaulpāļu, kapiteļu un režģoga plātņu apakšējo virsmu remonts
9. Ventspils brīvostas pārvalde 2015. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.25, Nr.25а atjaunošana
10. Liepājas SEZ pārvalde 2015. Liepājas ostas Karostas kanāla gultnes attīrīšana no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem 68 hektāru lielā platībā.
11. SIA "Ostas celtnieks" 2015. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pietauvošanas pāļu Nr.3, Nr.4 pāļu atbalstu nestspējas atjaunošana atzīmē -7,0m.
12. SIA "Ventall termināls" 2015. SIA "Ventall termināls" estakādes 5. un 6. sliežu ceļa betonēšanas darbi
13. SIA "Rīgas universālais termināls" 2015. Stūra atvairierīču ierīkošana un pietauvošanas statņa nomaiņa Rīgas brīvostas piestātnēs ZO-1, ZO-2.
14. SIA "Bio-Venta" 2015. Antistatiska aizsardzības grīdas seguma ierīkošana biodīzeļa ražošanas cehā.
15. SIA "Ventamonjaks serviss" 2015. SIA “Ventamonjaks serviss” tehnoloģisko cauruļu starpcehu estakādes dzelzsbetona režģogu remonts.
16. SIA "Rīgas universālais termināls" 2015. Rīgas brīvostas piestātnes ZO-2 dzelzsbetona čaulpāļu ar diametru 1200mm un 1600mm un kapiteļu remonts
17. AS "BMGS" 2014. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 fasādes sienas grunts necaurlaidības atjaunošana un ierievja apmales zemūdens betonēšana.
18. SIA “Ventamonjaks serviss” 2014. SIA “Ventamonjaks serviss” tehnoloģisko cauruļu starpcehu estakādes dzelzsbetona režģogu remonts.
19. SIA „ Rīgas universālais termināls ” 2014. Rīgas brīvostas piestātnes ZO-2 dz./b čaulpāļu Ø1200mm un kapiteļu remonts
20. Ventspils brīvostas pārvalde 2014. Ziemeļu mola viļņu aizsardzības sienas renovācija
21. Ventspils brīvostas pārvalde 2013. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.18 renovācija
22. SIA “Bio-Venta” 2013. SIA „Bio-Venta” bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru iekšējo pretkorozijas pārklājumu atjaunošana
23. Ventspils brīvostas pārvalde 2012.-2013. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.2 grunts necaurlaidības atjaunošana
24. SIA „Rīgas Universālais termināls” 2012. Rīgas brīvostas piestātnes Nr.ZO-1 virsbūves rekonstrukcija (dzelzsbetona laukumu izveidošana mobilo celtņu LIEBHERR LHM 420, 400 atbalstiem)
25. Ventspils brīvostas pārvalde 2012. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.17 rampas aprīkošana ar metāla apvalku
26. Ventspils brīvostas pārvalde 2011. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.16 rampas metāla balsta konstrukciju izgatavošana un montāža
27. SIA „Rīgas universālais termināls” 2011. Rīgas brīvostas piestātnes Nr.ZO-1 grunts necaurlaidības atjaunošana
28. Ventspils brīvostas pārvalde 2011.-2013. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.2 tauvošanās pāļu Nr.3, 4, 5, 6 pāļu pamatnes metāla kārbu remonts
29. SIA“Ostas celtnieks” 2010. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.13B rekonstrukcija
30. SIA”Ventamonjaks serviss” 2010. SIA „Ventamonjaks serviss” cauruļvadu starpcehu estakādes dz./b kolonu un spraišļu remonts
31. SIA “Rīgas universālais termināls” 2010.-2011. Rīgas brīvostas piestātnes Nr.ZO-2 dz./b čaulpāļu Ø1200mm un Ø1600mm ar 3. un 4. tipa bojājumiem un dz./b kapiteļu remonts
32. SIA”Ventamonjaks serviss” 2010. SIA „Ventamonjaks serviss” starpcehu estakādes O2-E2 spraišļu starp kolonnām un šķērssijas uz kolonnas pastiprināšana
33. SIA “Bio-Venta” 2010. SIA „Bio-Venta” divu „Schenck” tipa kravas autosvaru rekonstrukcija
34. Rīgas brīvostas pārvalde 2009. Rīgas brīvostas piestātnes Nr.ZO-2 dz./b čaulpāļu Ø1200mm ar 3. un 4. tipa bojājumiem remonts. Dz./b kapiteļu remonts un atjaunošana
35. Ventspils brīvostas pārvalde 2008.-2009. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.5 grunts necaurlaidības atjaunošana

 

GT Group
2013 SIA "GT L"