Galerija
Ventspils. SIA “Ventall Termināls” rezervuāra Nr.101-A iekšējās virsmas pretkorozijas aizsargseguma ierīkošana
Ventspils. Dzelzsbetona kolonnu remonts SIA “Ventall Termināls” starpcehu estakādes tehnoloģisko cauruļvadu Nr.13 un Nr.14 iecirknī
Ventspils brīvostas. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.16 prāmju dzelzsbetona rampas seguma remonts
Ventspils brīvostas. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.3 dzelzsbetona seguma remonts
Ventspils brīvostas. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.27 dzelzsbetona seguma remonts
Ventspils. SIA “Ventamonjaks serviss” tehnoloģisko cauruļvadu estakādes 01-E1 dzelzsbetona spraišļu remonts
Ventspils. SIA “Ventall Termināls” rezervuāru Nr.101A, Nr.101B dzelzsbetona prizmatisku pāļu un rezervuāru pamatnes režģoga plātņu remonts
Ventspils. Rīgas brīvostas piestātnes ZO-2 dzelzsbetona čaulpāļu, kapiteļu un režģoga plātņu apakšējo virsmu remonts
Ventspils. Antistatiska grīdas aizsargseguma ierīkošana SIA ‘’Bio-Venta’’ biodīzeļa ražošanas cehā
Liepājas SEZ. Karostas kanāla gultnes attīrīšana no mazgabarīta un lielgabarīta tehnogēniem priekšmetiem 68 hektāru platībā
Ventspils brīvosta. Piestātnes Nr.13B rekonstrukcija
Rīgas brīvosta. Piestātnes ZO-1 virsbūves rekonstrukcija
Ventspils brīvosta. Ziemeļu mola viļņu aizsargsienas renovācija
Rīgas brīvosta. Piestātnes ZO-2 dzelzsbetona konstrukciju remonts izmantojot hermokameras
Ventspils brīvosta. Ierievja pāļpiestātnes remonts izmantojot hermokameras (rievsienas pretkorozijas aizsardzība)
Ventspils. SIA ‘’Bio-Venta’’ bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru iekšējā pretkorozijas seguma atjaunošana
Ventspils brīvosta. Piestātņu Nr.25 un Nr.25A atjaunošana
GT Group
2013 SIA "GT L"